پنیر پیتزا تانیا مقدار 1 کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

نان پیتزا نیمه آماده گلشید بزرگ مقدار 4 عدد

۸,۰۰۰ تومان

نان پیتزا نیمه آماده کوچک گلشید مقدار 4 عدد

۷,۰۰۰ تومان

نان اسنک گندم زار مقدار 530 گرم

۷,۵۰۰ تومان

نان ساندویچی تازه بسته 20 عددی

۱۲,۰۰۰ تومان

نان ساندویچی تازه بسته 10 عددی

۶,۰۰۰ تومان