رب انار اصالت مقدار 350 گرم

تماس بگیرید

رب انار سحر مقدار 390 گرم

تماس بگیرید

کمپوت آناناس دونی مقدار 227 گرم

تماس بگیرید

رب گوجه فرنگی کوچک تبرک Tabarok

تماس بگیرید

سس مایونز بزرگ تبرک Tabarok

تماس بگیرید

کنسرو ماهی تن با فلفل قرمز در روغن طبیعت مقدار 180 گرم

تماس بگیرید

کنسرو ماهی تن با شوید در روغن طبیعت مقدار 180 گرم

تماس بگیرید

کنسرو ماهی تن با لوبیا چیتی طبیعت مقدار 180 گرم

تماس بگیرید

سس مایونز شیشه ای مهرام Mahram مقدار 240 گرمی

تماس بگیرید

سس گوجه فرنگی عروسکی ناجی Naji مقدار 250 گرمی

تماس بگیرید

تن ماهی پیک Peak مقدار 180 گرم

تماس بگیرید

رب گوجه فرنگی خوشبخت Khoshbakht مقدار 800 گرمی

تماس بگیرید

رب گوجه فرنگی یک و یک Yek Yek قوطی

تماس بگیرید

رب گوجه فرنگی بزرگ تبرک Tabarok

تماس بگیرید

رب گوجه فرنگی چین چین Chin Chin شیشه ای 700 گرمی

تماس بگیرید

تن ماهی میعاد Miad مقدار 180 گرمی

تماس بگیرید

تن ماهی دنیلتون Denil Tun مقدار 170 گرمی

تماس بگیرید

کنسرو تن ماهی دل آفرین Afarin مقدار 180 گرمی

تماس بگیرید

کنسرو لوبیا اروم آدا Urum Ada مقدار 400 گرمی

تماس بگیرید

کنسرو لوبیا چیتی پاریل Paril مقدار 370 گرم

تماس بگیرید

سس مایونز کوچک تبرک Tabarok

تماس بگیرید

فلافل پوژن مقدار 1000 گرم

تماس بگیرید

فلافل پوژن مقدار 500 گرم

تماس بگیرید

سس فرانسوی مهرام Mahram مقدار 440 گرمی

تماس بگیرید