زردچوبه شاهسوند مقدار 125 گرم

تماس بگیرید

فلفل سیاه شاهسوند مقدار 125 گرم

تماس بگیرید

نمک سپیدانه Sepidane مقدار 1000 گرم

تماس بگیرید

شکر فله ای

تماس بگیرید

دارچین پت یک و یک Yek Yek مقدار 100 گرم

تماس بگیرید

فلفل سیاه پت یک و یک Yek Yek مقدار 130 گرم

تماس بگیرید

فلفل قرمز پت یک و یک Yek Yek مقدار 120 گرم

تماس بگیرید

آرد نخود کدخدا Kadhkoda مقدار 150 گرم

تماس بگیرید

زرد چوبه سلفون دار گلها Golha مقدار 50 گرم

تماس بگیرید

زردچوبه سلفون دار گلستان Golestan مقدار 100 گرم

تماس بگیرید

ادویه کاری قوطی رضا Reza

تماس بگیرید

نشاسته گلها مقدار 150 گرم

تماس بگیرید