5G عرضه خواهد شد

خیلی زود، هر تلفنی که بخرید با 5G ارائه می شود

5G عرضه خواهد شد دیری نمی گذرد که هر تلفنی که می خواهید خریداری کنید با مودم 5G عرضه خواهد شد. خواه بخواهید از اتصال سریع داده تلفن هم...

ادامه مطلب