آداپتور مودم DVE 2114 HB 9V 1A

۶۵,۰۰۰ تومان

آداپتور مودم Huawei HW-120100E11W 12V 1A فیش ریز

۷۰,۰۰۰ تومان

آداپتور مودم Amigo AMS9 12V 1A فیش بزرگ

۵۰,۰۰۰ تومان

کابل برق Verity 1.5m PC

۳۰,۰۰۰ تومان

چند راهی ۶ خانه کلید دار الکتروفاز با کابل ۳ متر

۳۷,۰۰۰ تومان

آداپتور مودم G.K.H DSA 12V 1A

۵۰,۰۰۰ تومان

سه راهی تپل Tehran

۱۶,۰۰۰ تومان

کابل برق دو چاک ۱.۲m بدون پک باز

۱۵,۰۰۰ تومان

کابل برق K-net PC 5m

۷۵,۰۰۰ تومان

آداپتور مودم AD1201000 12V 1A فیش ریز

۴۰,۰۰۰ تومان

محافظ برق ۶ خانه Omega P6000 3m

تماس بگیرید

محافظ برق ۶ خانه پارت الکتریک با کابل 1.8 متری مدل PE2160

۸۹,۰۰۰ تومان

۸ راهی برق Huntkey PZA801 3m

۲۰۵,۰۰۰ تومان

کابل برق K-net PC 3m

۳۵,۰۰۰ تومان

کابل برق TSCO TC 84 1.5m + گارانتی

۲۵,۰۰۰ تومان