آلو زرد

۶,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

آلو مشکی

۶,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زردآلو درجه دو

۶,۲۵۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان

گیلاس

۱۱,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

طالبی

۹,۹۰۰ تومان۱۹,۸۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شلیل

۶,۵۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان

خربزه

۱۵,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

هلو اعلاء

۴,۲۵۰ تومان۸,۵۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زردآلو

۵,۵۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

خربزه آناناسی

۹,۲۰۰ تومان۱۳,۸۰۰ تومان