پیاز قرمز

۱,۳۰۰ تومان۲,۶۰۰ تومان

پیاز زرد

۱,۲۵۰ تومان۲,۵۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند