فلفل ریز

۶,۲۵۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای معمولی

۴,۲۵۰ تومان۸,۵۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

فلفل دلمه ای رنگی

۵,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند