انگور سیاه

۷,۷۵۰ تومان۱۵,۵۰۰ تومان

گوجه سبز درشت

۴,۲۵۰ تومان۸,۵۰۰ تومان

گوجه سبز ریز

۶,۲۵۰ تومان۱۲,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی

۱,۵۰۰ تومان۳,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند