بررسی Honor Band 6: دقیقاً همان چیزی که ردیاب تناسب اندام باید داشته باشد

Honor Band 6 احتمالاً بهتر است. Honor Band 6 را به عنوان یک ردیاب تناسب اندام ساده در نظر نگیرید، زیرا کارایی آن بیش از شمردن قدم های ش...

ادامه مطلب