5 ویژگی جدید دستیار Google Assistant

ویژگی های جدید دستیار Google Assistant که اکنون می توانید امتحان کنید

دستیارهای هوشمند دستیارهای هوشمند زندگی را با کنترل هندزفری در بیشتر خانه راحت می کنند. اما آنها می توانند کارهای بیشتری انجام دهند. ...

ادامه مطلب